Het verschil tussen mannen en vrouwen is genoegzaam bekend. We denken anders, functioneren anders, zijn gewoon anders. Hoe zou dat kunnen komen? Neurologen vinden onder meer een verklaring in het functioneren van het brein.

1. Het vrouwenbrein is efficiënter. Verspillen minder energie en hersencellen.
mv2

2. Bewezen: mannen zijn kampioen in onder meer kaart lezen. Kunnen beter abstracte info verwerken.
man reading map

3. Vrouwen kunnen beter emoties ontcijferen.
mv4

4. Mannen kunnen dat niet, of veel minder goed.
mv5

(Bekijk meer op de volgende pagina)