Drugs is een synoniem voor verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope. Het is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder ‘drogerende’ (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden. In geval van softdrugs worden de risico’s toelaatbaar geacht. Harddrugs zijn in de praktijk veel schadelijker. Alcohol wordt tot de harddrugs gerekend, alleen is het een legaal product en algemeen geaccepteerd. In dit lijstje ontdek je de top acht van landen met het hoogste percentage drugsverslavingen.

8. Verenigde Staten, (voorgeschreven) geneesmiddelen: 6,2 %

US

7. Canada, marihuana: 6,4 %

Can

6. Afghanistan, heroïne: 6,9 %

Afgh

5. Rusland, alcohol: 7,1 %

Rus

4. Slovakije, inhaleermiddelen: 13,01 %

Slovak

3. Frankrijk: (voorgeschreven) pillen: 13,2 %

Fra

2. Verenigd Koninkrijk, alcohol: 13,65 %

UK

1. Iran, heroïne: 14,32 %

Iran