Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het privacybeleid van deze website en de onderstaande Afwijzing van aansprakelijkheid (Disclaimer).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het onderstaande Privacybeleid.

Deze informatie kan gebruikt worden in het kader van het beheer en de beveiliging van de website www.Trending.be, ons klanten- en prospectenbeheer, of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, en kan aan onze commerciële partners worden medegedeeld worden wanneer dat dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, bvb. om u toe te laten om te kunnen genieten van de voordelen die deze partners bieden in functie van uw Beletteren gebruiksformule (indien van toepassing).

De Gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij/zij zich richten tot Monto bleu bvba Oudeleeuwenrui 39/V2, 2000 Antwerpen. Of via hello @ montobleu.com

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de Gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan “ Oudeleeuwenrui 39/V2, 2000 Antwerpen” gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.trending.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de www.Trending.be-website permanent te optimaliseren voor de Gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bij een bezoek aan deze website kunnen ook door derden beheerde cookies op uw computer geplaatst worden om anoniem gegevens i.v.m. uw bezoek op te slaan.
Deze derde partijen, waaronder Google, kunnen advertenties van dit bedrijf, of zijn producten en diensten, op andere sites op het internet vertonen.
Deze derde partijen, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen gebaseerd op voorafgaandelijk websitebezoek aan deze site.
U kan uitschrijven op de Google cookie via de Google advertising opt-out page.

De website www.Trending.be maakt gebruik van Google Adsense ™ . Derden alsook wijzelf mogen cookies plaatsen en lezen op de browser van onze Gebruikers, en zij mogen webbeacons gebruiken om informatie te vergaren, terwijl advertenties worden weergegeven op www.Trending.be .

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de Gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Hou er rekening mee dat als je een van deze links hebt gebruikt om onze website te verlaten, wij geen enkele controle hebben over die andere website. Dat is de reden dat we niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van de gegevens die je deelt tijdens het bezoek aan die websites omdat deze niet onder dit/ons privacy statement vallen.

Wij zijn in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.